สุกร

 • มูทาลิน 10% พรีมิกซ์

  ยาผงสำหรับผสมอาหารให้สัตว์กิน

  Diseases: ,

  ใช้รักษา ป้องกัน และควบคุมโรคบิด อุจจาระร่วงเป็นมูกเลือดซึ่งติดต่อกันได้ในสุกร โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Brachyspira hyodysenteriae และอาจมีการติดเชื้อร่วมกับเชื้ออื่นเช่น Fusobacterium spp.และ Bacteroides spp.
  ใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบ ปอดบวม ที่ติดต่อกันได้ในสุกร และมักจะติดเชื้อร่วมกันหลายชนิด
  โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae และ Mycoplasma hyopneumoniae เป็นต้น

 • โนวาไทลิน10%พรีมิกซ์

  ยาผงสำหรับผสมอาหารให้สัตว์กิน

  Diseases:

  ป้องกัน และควบคุมโรคบิด อุจจาระร่วงเป็นมูกเลือดซึ่งติดต่อกันได้ในสุกร