ไก่เนื้อ

 • โนวาซิม็อก

  ยาผงละลายน้ำให้สัตว์กิน

  Diseases: ,

  ไก่เนื้อ : ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากเชื้อ Escherichia coli ที่ไวต่อยานี้
  สุกรหลังหย่านม : ใช้รักษาโรคเยื้อหุ้มปอดและปอดอักเสบ (Swine pleuropneumonia) ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae ที่ไวต่อยานี้

 • โนวาม็อกซีน 500 เอฟ

  ยาผงสำหรับละลายน้ำให้สัตว์กิน

  Diseases: ,

  ใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อยาตัวนี้
  – ในสุกรหลังจากหย่านมและน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
  – ใช้รักษาโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่มักจะเกิดและระบาดในสุกรอันมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuroneumoniae เป็นต้น
  – ในไก่ ยกเว้นไก่ไข่ – ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในไก่เนื้อเมื่อมีไก่บางตัวติดโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ เช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากเชื้อ E. coli เป็นต้น