โนวาบาบี-อาร์ทียู

โนวาบาบี-อาร์ทียู

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อบาบีเซีย โรคติดเชื้อทริพาโนโซม และโรคติดเชื้อไธเลอเรีย ที่ไวต่อยานี้ในโค ดังนี้
– โรคติดเชื้อบาบีเซีย (Babesiosis) ที่เกิดจากจากเชื้อ Babesia bovis และ B. bigemina
– โรคติดเชื้อทริพาโนโซม (Trypanosomiasis) ที่เกิดจากเชื้อ Trypanosoma congolense และ T. vivax
– โรคติดเชื้อไธเลอเรีย (Theileriosis) ที่เกิดจากเชื้อ Theileria annulata

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Diminazene aceturate 70 มิลลิกรัม
Phenazone 375 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อบาบีเซีย โรคติดเชื้อทริพาโนโซม และโรคติดเชื้อไธเลอเรีย ที่ไวต่อยานี้ในโค ดังนี้
– โรคติดเชื้อบาบีเซีย (Babesiosis) ที่เกิดจากจากเชื้อ Babesia bovis และ B. bigemina
– โรคติดเชื้อทริพาโนโซม (Trypanosomiasis) ที่เกิดจากเชื้อ Trypanosoma congolense และ T. vivax
– โรคติดเชื้อไธเลอเรีย (Theileriosis) ที่เกิดจากเชื้อ Theileria annulata

ชนิดสัตว์ :

โค

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม

Disease

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย

หมวดหมู่: