โทนามิค

โทนามิค

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับรักษาอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันซึ่งเกี่ยวเนื่องจากมีการติดเชื้อด้วยเป็นสำคัญ โดยการใช้ยานี้มุ่งประเด็นในการรักษาไปที่สัตว์ 2 ประเภทคือ โค และสุกร เท่านั้น

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือโทลฟีนามิค แอซิด 40 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันซึ่งเกี่ยวเนื่องจากมีการติดเชื้อด้วยเป็นสำคัญ โดยการใช้ยานี้มุ่งประเด็นในการรักษาไปที่สัตว์ 2 ประเภทคือ โค และสุกร เท่านั้น
สำหรับโค: ใช้รักษาร่วมกับยาต้านหรือทำลายจุลชีพเพื่อช่วยลดอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันจากโรคเต้านมอักเสบ โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
สำหรับสุกร: ใช้รักษาร่วมกับยาต้านหรือทำลายจุลชีพเพื่อช่วยลดอาการอักเสบของโรคมดลูกอักเสบ เต้านมอักเสบ และน้ำนมแห้ง

ชนิดสัตว์ :

โค สุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ, โรคติดเชื้อในโพรงมดลูก

หมวดหมู่: