แมสการ์ด-อาร์ทียู

แมสการ์ด-อาร์ทียู

ยาน้ำพร้อมใช้สำหรับจุ่ม หรือพ่นหัวนมของโคนม

ใช้สำหรับควบคุมโรคเต้านมอักเสบ (Mastitis) ในโคนมระยะรีดนม (lactating dairy cows) นอกจากนั้นยังป้องกันและช่วยสมานรอยแตกที่หัวนมของโคนม เนื่องจากมีซอร์บิทอลและ กลีเซอร์รีน ผสมอยู่ด้วย

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

ใน 1 ลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Povidone Iodine to provide available Iodine 5.4 กรัม

สรรพคุณ:

แมสการ์ด-อาร์ทียู เป็นสารประกอบ ไอโอโดฟอร์ (Iodophor) ชนิดหนึ่ง สามารถปล่อยไอโอดีนอิสระออกมา ซึ่งไอโอดีนอิสระจะมีฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรีย จึงสามารถนำมาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคที่หัวนมของโคนมหลังเสร็จสิ้นการรีดนมแต่ละครั้ง

ชนิดสัตว์ :

โค

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ

Disease

ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ

หมวดหมู่: