เอ็นโรโนวา 10%

เอ็นโรโนวา 10%

ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังของโคเท่านั้น

Enrofloxacin เป็นยาฆ่าเชื้อที่ได้จากการสังเคราะห์ โดยออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี้ เป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจในโค (Bovine respiratory disease – BRD) ที่อาจมีสาเหตุมาจากเชื้อ Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida และ Haemophilus somnus

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Enrofloxacin base 100 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

Enrofloxacin เป็นยาฆ่าเชื้อที่ได้จากการสังเคราะห์ โดยออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี้ เป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจในโค (Bovine respiratory disease-BRD) ที่อาจมีสาเหตุมาจากเชื้อ Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida และ Haemophilus somnus

ขนาดและวิธีการใช้ :

– การให้ยาครั้งเดียว (Single-dose therapy) ขนาดของยาที่ใช้คือ 7.5-12.5 มิลลิกรัม ของ Enrofloxacin base ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือใช้ยา เอ็นโรโนวา 10% จำนวน 3.75-6.25 มิลลิลิตร ต่อ น้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
– การให้ยาหลายครั้ง (Multiple-day therapy) ขนาดของยาที่ใช้ คือ 2.5-5.0 มิลลิกรัม ของ Enrofloxacin base ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือใช้ยา เอ็นโรโนวา 10% จำนวน 1.25-2.50 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 วัน โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

หมวดหมู่: