เซ็ฟฟิออร์-50

เซ็ฟฟิออร์-50

น้ำมันแขวนตะกอนสำหรับฉีด

โคและสุกร

  • ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
  • ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของผิวหนังและแผลติดเชื้อระหว่างนิ้วเท้าอย่างเฉียบพลันที่ทำให้เกิดสภาวะเนื้อตาย
  • ใช้สำหรับมดลูกอักเสบแบบเฉียบพลัน

 

 

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Ceftiofur hydrochloride เทียบเท่ากับ Ceftiofur 50 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ ในโคและสุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อ Ceftiofur ได้ดังนี้
โค – ใช้รักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica และ Haemophilus somni ที่ไวต่อยานี้
– รักษาโรคติดเชื้อของผิวหนังและแผลติดเชื้อระหว่างนิ้วเท้าอย่างเฉียบพลันทำให้เกิดสภาวะเนื้อตาย (Acute interdigital necrobacillocis) ที่เกิดจากเชื้อ Fusobacterium necrophorum และ Bacteroides melaninogenicus ที่ไวต่อยานี้
–  รักษามดลูกอักเสบแบบเฉียบพลัน และหลังคลอดภายใน 10 วัน (Acute post-partum metritis) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes และ Fusobacterium necrophorum ที่ไวต่อยานี้
สุกร – ใช้รักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae และ Streptococcus suis ที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

โค   สุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, สุกร

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

หมวดหมู่: