ลินโคโนวา-30

ลินโคโนวา-30

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกที่ไวต่อยานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อจำพวก Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (ยกเว้น S. faecalis) และ Mycoplasma spp. ใน สุกร และโค

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Lincomycin HCl เทียบเท่ากับ Lincomycin 300 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกที่ไวต่อยานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อจำพวก Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (ยกเว้น S. faecalis) และ Mycoplasma spp. ใน สุกร และโค จากสาเหตุของการติดเชื้อดังกล่าวสามารถใช้ยานี้รักษาโรคสำหรับสัตว์ได้ดังนี้
สำหรับสุกร : ใช้รักษาโรคข้ออักเสบจากการติดเชื้อ โรคปอดบวมจากการติดเชื้อ Mycoplasma pneumoniae
สำหรับโค : ใช้รักษาโรคติดเชื้อของกล่องเสียง โรคข้ออักเสบจากการติดเชื้ออย่างรุนแรง ในบางกรณีเป็นการติดเชื้อร่วมกันหลายชนิดทำให้ยากต่อการรักษา

ชนิดสัตว์ :

สุกร และโค

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร

Disease

โรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ, โรคติดเชื้อของกล่องเสียง

หมวดหมู่: