ทิลมิโคซิน ชนิดน้ำ

ทิลมิโคซิน ชนิดน้ำ

สำหรับผสมน้ำให้สัตว์กิน

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ใน สุกร ไก่ และลูกโค

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Tilmicosin phosphate เทียบเท่ากับ Tilmicosin 250 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ใน สุกร ไก่ และลูกโค ดังนี้
สุกร : สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida และ Actinobacillus pleuropneumoniae ที่ไวต่อยานี้
ไก่ : สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อ Mycoplasma gallisepticum และ Mycoplasma synoviae ที่ไวต่อยานี้
ลูกโค : สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจในโค ที่เกิดจาก Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis และ Mycoplasma dispar ที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

สุกร ไก่ โค

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

หมวดหมู่: