ซีฟาคิว-25

ซีฟาคิว-25

น้ำมันแขวนตะกอนปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในโคและสุกร

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Cefquinome sulfate เทียบเท่ากับ cefquinome 25 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในโคและสุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา Cefquinome ดังต่อไปนี้

  • โค

–  รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ที่ไวต่อยานี้
–  รักษาโรคแผลติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณเท้า (digital dermatitis) แผลติดเชื้อแบบมีเนื้อตายที่ส้นเท้า (infectious bulbar necrosis) และแผลติดเชื้อระหว่างนิ้วเท้าอย่างเฉียบพลันที่ทำให้เกิดสภาวะเนื้อตาย (acute interdigital necrobacillosis) ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้
–  รักษาโรคเต้านมอักเสบชนิดเฉียบพลัน ที่มีการแสดงอาการทางระบบร่างกาย (systemic signs) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Escherichia coli ที่ไวต่อยานี้

  • ลูกโค

–  รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดที่มีสาเหตุจากเชื้อ E. coli ที่ไวต่อยานี้

  • สุกร

–  รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดและระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae และ Streptococcus suis ที่ไวต่อยานี้
–  รักษาภาวะไข้หลังคลอด (Mastitis-Metritis-Agalactia syndrome; MMA) ในแม่สุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อ E. coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ที่ไวต่อยานี้

  • ลูกสุกร

–  ลดอัตราการตายจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในลูกสุกรที่มีสาเหตุจากเชื้อ Streptococcus suis ที่ไวต่อยานี้
–  รักษาโรคข้ออักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อ Streptococcus spp. และ E. coli ที่ไวต่อยานี้
–  รักษาโรคผิวหนังชั้นนอกอักเสบ (แผลขั้นเล็กน้อยถึงปานกลาง) ที่มีสาเหตุจากเชื้อStaphylococcus hyicus ที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

โค  ลูกโค  สุกร  ลูกสุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกโค, โคเนื้อ, ลูกสุกร, สุกร

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ, ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ

หมวดหมู่: