ซิบ-ฟอส

ซิบ-ฟอส

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเมตาโบลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัส การเกิดอัมพาตชั่วคราวในช่วงใกล้คลอดและภายหลังการคลอด อาการเกร็งและการกระตุกของกล้ามเนื้อ ป้องกันภาวะการสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์หรือเสื่อมลง (osteodystrophies)ซึ่งก่อให้เกิดโรค rickets ในสัตว์รวมถึงใช้ป้องกันและรักษาโรคโลหิตจาง ที่เกิดจากการขาดสารอาหารหรือเสียเลือดมาก สามารถใช้ยานี้ในโค ม้า สุกร และลูกสุกร

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Calcium glycerophosphate 40 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Calcium 7.63 มิลลิกรัม
Iron glycerophosphate 100 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Iron 14.50 มิลลิกรัม
Vitamin B12 (cyanocobalamin) 60.00 ไมโครกรัม

สรรพคุณ :

ใช้เสริมแคลเซียม, ฟอสฟอรัส, ธาตุเหล็ก และวิตามิน บี 12

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเมตาโบลิซึมของแคลเซียม และฟอสฟอรัส, การเกิดอัมพาตชั่วคราวในช่วงใกล้คลอด และภายหลังการคลอด, อาการเกร็ง และการกระตุกของกล้ามเนื้อ ป้องกันภาวะการสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์ หรือเสื่อมลง (osteodystrophies) ซึ่งก่อให้เกิดโรค rickets ในสัตว์ รวมถึงใช้ป้องกัน และรักษาโรคโลหิตจาง ที่เกิดจากการขาดสารอาหาร หรือเสียเลือดมาก สามารถใช้ยานี้ในโค, ม้า, สุกร และลูกสุกร

ขนาดและวิธีการใช้ยา :

ใช้ฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
สำหรับโค, ม้า – ใช้ ซิบ-ฟอส 15-25 มิลลิลิตร ต่อ สัตว์หนึ่งตัว ต่อวัน
สำหรับสุกร – ใช้ ซิบ-ฟอส 3-10 มิลลิลิตร ต่อ สัตว์หนึ่งตัว ต่อวัน
สำหรับลูกสุกร – ใช้ ซิบ-ฟอส 0.5-3 มิลลิลิตร ต่อ สัตว์หนึ่งตัว ต่อวัน

*ขนาดของยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและความรุนแรงของโรค
ส่วนระยะเวลาการให้ยาขึ้นอยู่กับผลของการรักษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, ลูกสุกร, สุกร, ม้า

Disease

รักษาภาวะขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส, อาการเกร็งและการกระตุกของกล้ามเนื้อ, ป้องกันภาวะการสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์, รักษาโรคโลหิตจาง

หมวดหมู่: