กาน่ามัยซิน-250

กาน่ามัยซิน-250

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น การติดเชื้อของกระดูกและข้อ การติดเชื้อของหูชั้นกลาง การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ รวมโรคติดเชื้อทางผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน โดยสามารถใช้ยานี้ได้ในโคเนื้อ สุกร สุนัขและแมว

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Kanamycin monosulfate equivalent to Kanamycin 250 mg

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ไวต่อยานี้ เช่น การติดเชื้อของกระดูกและข้อ การติดเชื้อของหูชั้นกลาง การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ รวมถึงโรคติดเชื้อทางผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน โดสามารถ
ใช้ยานี้ได้ในโคเนื้อ, สุกร, สุนัขและแมว

ขนาดและวิธีใช้ยา :

-วิธีใช้ยา
ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง เช่น
โคเนื้อและหมู – ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ,
สุนัขและแมว – ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้าใต้กล้ามเนื้อ
ให้ยาวันละครั้ง หรือ วันละ 2 ครั้ง (แบ่งขนาดยาออกเป็นสองส่วน โดยให้ยาทุก 12 ชั่วโมง) ให้ติดต่อกันจนครบ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
-ขนาดยา
โคเนื้อ : ให้ Kanamycin 6-7.5 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม หรือ กาน่ามัยซิน-250 1-1.2 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 40กิโลกรัม
สุกร : ให้ Kanamycin 6-7.5 มิลลิกรัม ต่อ น้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม หรือ กาน่ามัยซิน-250 1–1.2 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 40กิโลกรัม
สุนัข-แมว : ให้ Kanamycin 11 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม หรือ กาน่ามัยซิน-250 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 22.73กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, สุกร, สุนัข, แมว

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อแบคทีเรีย, โรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ, โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

หมวดหมู่: