พยาธิ

 • โนวาเม็ก 0.6 % พรีมิกซ์

  ยาผสมอาหารสัตว์สำหรับสุกร

  Diseases: ,

  ใช้สำหรับรักษาและควบคุมพยาธิในสุกร ดังนี้
  พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal roundworms) ทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ได้แก่ Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus , Oesophagostomum spp. และ Ascarops strongylina (ตัวเต็มวัย)
  พยาธิในไต (Kidneyworms) ได้แก่ Stephanurus dentatus (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4)
  พยาธิในปอด (Lungworms) ได้แก่ Metastrongylus spp.(ตัวเต็มวัย)
  พยาธิเส้นด้าย (Threadworms) ได้แก่ Strongyloides ransomi (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนในระยะ somatic larvae)
  เหา (Lice) ได้แก่ Haematopinus suis
  ไรขี้เรื้อน (Mange mites) ได้แก่ Sarcoptes scabiei var. suis

 • ไอเวอร์เม็กติน 1%

  ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น

  Diseases: ,

  ใช้รักษาและควบคุมพยาธิในโค และ สุกร