ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ

 • ลินโค-เอส 44 พรีมิกซ์

  ยาผงผสมอาหารสำหรับสุกร

  Diseases: , ,

  ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ ที่ไวต่อยานี้ในสุกร อันได้แก่
  โรคเกี่ยวกับลำไส้เล็ก (enteric diseases) ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงในสุกร (swine dysentery) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ Serpulina hyodysenteriae และ โรคลำไส้เล็กอักเสบ (enteritis) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ E.coli หรือ Salmonella spp. รวมถึงโรคลำไส้เล็กอักเสบ (enteritis) ที่มีการติดเชื้อ Lawsonia intracellularis (ileitis) ร่วมด้วย
  กลุ่มของโรคเต้านมอักเสบ (mastitis) มดลูกอักเสบ (metritis) และภาวะน้ำนมแห้ง (agalactia) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อที่ไวต่อยานี้