ไฮโดรเพน 400

ไฮโดรเพน 400

น้ำยาปราศจากเชื้อแขวนตะกอนสำหรับฉีด

ไฮโดรเพน 400 ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ(arthritis) เต้านมอักเสบ(mastitis) และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium,E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus และ Streptococcus spp. ที่ไวต่อยา Penicillin และ Dihydrostreptomycin โดยสามารถใช้ยานี้ใน โค ลูกโค สุกร และลูกสุกร

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Penicillin G benzathine 100,000 หน่วยสากล (IU)
Penicillin G procaine 100,000 หน่วยสากล (IU)
Dihydrostreptomycin (as sulphate) 200 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ไฮโดรเพน 400 ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ(arthritis) เต้านมอักเสบ(mastitis) และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium,E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus และ Streptococcus spp. ที่ไวต่อยา Penicillin และ Dihydrostreptomycin โดยสามารถใช้ยานี้ใน โค ลูกโค สุกร และลูกสุกร

ชนิดสัตว์ :

โค ม้า สุกร ลูกสุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, ลูกสุกร, สุกร, ม้า

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อแบคทีเรีย, โรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ, ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ, โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

หมวดหมู่: