โนวา เอ ดี3 อี ชนิดฉีด

โนวา เอ ดี3 อี ชนิดฉีด

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

สำหรับป้องกัน และรักษา การขาดวิตามิน เอ ดี3 และอี ในโค สุกรและแกะ

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
Vitamin A Palmitate เทียบเท่ากับ Vitamin A 500,000 หน่วยสากล
Vitamin D3 75,000 หน่วยสากล
Vitamin E Acetate เทียบเท่ากับ Vitamin E 50 มิลลิกรัม

สรรพคุณ:

สำหรับป้องกัน และรักษา การขาดวิตามิน เอ ดี3 และอี ในโค สุกรและแกะ

ชนิดสัตว์ :

โค สุกร แกะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร, แกะ

Disease

ใช้รักษาภาวะขาดวิตามิน B12 และสารโคบอลต์

หมวดหมู่: