โนวา-มิโนไวต้า

โนวา-มิโนไวต้า

สารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

เพื่อเสริมวิตามินและโปรตีน

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

1 กิโลกรัม ประกอบด้วย
วิตามินเอ 6,000,000 หน่วยสากล
วิตามินดี 3 2,000,000 หน่วยสากล
วิตามินอี 3,000 หน่วยสากล
วิตามินบี 1 1.00 กรัม
วิตามินบี 2 3.00 กรัม
วิตามินบี 6 0.40 กรัม
วิตามินบี 12 0.01 กรัม
วิตามินเค 3 3.50 กรัม
โฟลิก แอซิด 0.20 กรัม
ดี-แพนโทธีนอล 8.00 กรัม
วิตามินซี 25.00 กรัม
นิโคตินาไมด์ 16.00 กรัม
ไบโอติน 0.001 กรัม
ไฮโดรไลซ์ โปรตีนจากยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) 155 กรัม
กรดแอสปาร์ติค 11.01 กรัม
ทรีโอนิน 6.51 กรัม
เซอรีน 8.22 กรัม
กรดกลูตามิก 19.07 กรัม
โปรลีน 6.20 กรัม
ไกลซีน 6.98 กรัม
อะลานีน 8.06 กรัม
ซิสทีน 1.86 กรัม
แวลีน 8.84 กรัม
เมไทโอนีน 2.33 กรัม
ไอโซลิวซีน 5.74 กรัม
ลิวซีน 9.77 กรัม
ฟีนิลอะลานีน 5.89 กรัม
ไทโรซีน 3.72 กรัม
ไลซีน 9.61 กรัม
ฮีสทิดีน 2.64 กรัม
อาร์จินีน 6.67 กรัม

สรรพคุณ:

เพื่อเสริมวิตามินและโปรตีน

ชนิดสัตว์ :

โค, สุกร เป็ด และไก่

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกโค, โคเนื้อ, ลูกสุกร, สุกร, ไก่เนื้อ, เป็ด

หมวดหมู่: