โนวา-บี คอมเพล็ค

โนวา-บี คอมเพล็ค

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

สำหรับป้องกันและรักษา อาการขาดวิตามิน เช่น ในภาวะป่วย, ภาวะที่สัตว์เครียด และโลหิตจางในโค สุกร ม้า สุนัข และแมว

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
Thiamine Hydrochloride (วิตามิน บี 1) 10 มิลลิกรัม
Riboflavin (as 5-Phosphate sodium) (วิตามิน ) 2 มิลลิกรัม
Pyridoxine Hydrochloride 1 มิลลิกรัม
Nicotinamide (วิตามิน บี 3) 100 มิลลิกรัม
d-Panthenol (วิตามิน บี 5) 4 มิลลิกรัม
Cyanocobalamin (วิตามิน บี 12) 20 ไมโครกรัม
Liver Extract (ตับสกัด) 0.05 มิลลิลิตร

สรรพคุณ:

สำหรับป้องกันและรักษา อาการขาดวิตามิน เช่น ในภาวะป่วย, ภาวะที่สัตว์เครียด และโลหิตจางในโค สุกร ม้า สุนัข และแมว

ชนิดสัตว์ :

โค สุกร ม้า สุนัข แมว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร, สุนัข, แมว, ม้า

Disease

รักษาโรคโลหิตจาง

หมวดหมู่: