โนวาเพนสเตร็ป

โนวาเพนสเตร็ป

น้ำยาปราศจากเชื้อชนิดแขวนตะกอนในน้ำสำหรับฉีด

โนวาเพนสเตร็ป ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ และโรคติดเชื้อของทางเดินกระเพาะอาหารและลำไส้ ทางเดินหายใจ และทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อยา Penicillin และ Dihydrostreptomycin เช่น Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus และ Streptococcus spp. เป็นต้น โดยสามารถใช้ยานี้กับ ลูกโค โค สุกร แพะ และแกะ ได้

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Penicillin G procaine 200,000 IU
Dihydrostreptomycin (as sulphate) 200 mg

ข้อบ่งใช้ :

โนวาเพนสเตร็ป ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ และโรคติดเชื้อของทางเดินกระเพาะอาหารและลำไส้ ทางเดินหายใจ และทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อยา Penicillin และ Dihydrostreptomycin เช่น Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus และ Streptococcus spp. เป็นต้น โดยสามารถใช้ยานี้กับ ลูกโค โค สุกร แพะ และแกะ ได้

ชนิดสัตว์ :

ลูกโค โค สุกร แพะ แกะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกโค, โคเนื้อ, โคนม, สุกร, แกะ, แพะ

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ, ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ, โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

หมวดหมู่: