โนวาเบนด้า

โนวาเบนด้า

ยาน้ำแขวนตะกอน สำหรับให้สัตว์กิน

Albendazole เป็นยาถ่ายพยาธิ สำหรับใช้รักษาและควบคุมพยาธิในโค แพะ และแกะ

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Albendazole 112.5 mg

ข้อบ่งใช้ :

Albendazole เป็นยาถ่ายพยาธิ สำหรับใช้รักษาและควบคุมพยาธิในโค แพะ และแกะ ได้ดังต่อไปนี้
สำหรับโค แกะ
พยาธิใบไม้ในตับ (ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น) เช่น Fasciola hepatica
พยาธิตัวตืด (ส่วนหัวและปล้อง) เช่น Moniezia benedeni และ M. expansa
พยาธิในกระเพาะอาหาร (ตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4) เช่น Ostertagia ostertagi, Haemonchus contortus, H. placei และ Trichostrongylus axei (ตัวอ่อน)
พยาธิในลำไส้ (ตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4) เช่น Nematodirus spathiger, N. helvetianus, Cooperia punctata (ตัวอ่อน), C. oncophora (ตัวอ่อน), Bunostomum phlebotomum (ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น), Trichostrongylus colubriformis (ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น) และ Oesophagostomum radiatum (ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น)
พยาธิในปอด (ตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4) เช่น Dictyocaulus viviparus

สำหรับแพะ
พยาธิใบไม้ในตับ (ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น) เช่น Fasciola hepatica

ชนิดสัตว์ :

โค แพะ และแกะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, แกะ, แพะ

Disease

พยาธิ

หมวดหมู่: