โนวาวิต้า

โนวาวิต้า

สารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

เพื่อเสริมวิตามิน

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย :
วิตามิน เอ (Vitamin A) 12,000,000 หน่วยสากล (IU)
วิตามิน ดี 3 (Vitamin D3) 2,000,000 หน่วยสากล (IU)
วิตามิน อี (Vitamin E) 5,000 หน่วยสากล (IU)
วิตามิน เค 3 (Vitamin K3) 1.96 กรัม (gm)
วิตามิน บี 2 (Vitamin B2) 3.96 กรัม (gm)
วิตามิน บี 6 (Vitamin B6) 0.99 กรัม (gm)
วิตามิน บี 12 (Vitamin B12) 0.20 มิลลิกรัม(mg)
เด็กซ์แพนทินอล (Dexpanthenol) 2.38 กรัม (gm)
เด็กซ์โทรส (Dextrose) 19.93 กรัม (gm)
ซอร์บิทอล (Sorbitol) 5.48 กรัม (gm)

สรรพคุณ:

เพื่อเสริมวิตามิน

ชนิดสัตว์ :

ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ เป็ด แรกเกิด ถึง อายุ 3 สัปดาห์
สุกร แรกเกิด ถึง น้ำหนัก 15 กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกสุกร, สุกร, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, เป็ด

หมวดหมู่: