โนวาลิสติน 40 มิกซ์

โนวาลิสติน 40 มิกซ์

ยาผงสำหรับละลายน้ำ / ผสมอาหารให้สัตว์กิน

ใช้รักษาและป้องกันโรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้ร่วมด้วยอาการท้องร่วง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ ที่ไวต่อยา Colistin เช่น Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella และ Shigella spp. เป็นต้น ซึ่งใช้ยานี้ใน ลูกโค สุกร และ สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด) เป็นต้น

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Colistin sulphate 400 กรัม (Colistin sulphate 1 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับความแรง 20,000 IU ของ Colistin)

ข้อบ่งใช้ :

ใช้รักษาและป้องกันโรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้ร่วมด้วยอาการท้องร่วง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ ที่ไวต่อยา Colistin เช่น Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella และ Shigella spp. เป็นต้น ซึ่งใช้ยานี้ใน ลูกโค สุกร และ สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด) เป็นต้น

ชนิดสัตว์ :

ลูกโค สุกร สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกโค, สุกร, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, เป็ด

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, โรคติดเชื้อแบคทีเรีย, โรคลำไส้อักเสบ