โนวาม็อกซีน800

โนวาม็อกซีน800

ยาผงละลายน้ำดื่มให้สัตว์กิน

ใช้รักษาโรคแบคทีเรีย

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

ส่วนประกอบ ใน 1 กรัม ประกอบด้วย Amoxicillin trihydrate 800 มิลลิกรัม
equivalent to Amoxicillin 697 มิลลิกรัม

สรรพคุณ:

Amoxicillin (อะม็อกซิซิลลิน) เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์ของกลุ่มยาเพนนิซิลลิน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี้
สุกร ใช้รักษาโรคแบคทีเรียที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไว้ต่อยานี้
สุกรขุนเล็ก ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae ที่ไวต่อยานี้

ระยะหยุดยา :

หยุดยานี้อย่างน้อย 15 วัน ก่อนส่งสุกรเข้าโรงฆ่าเพื่อบริโภค

ชนิดสัตว์ :

สุกร  สุกรขุนเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกสุกร, สุกร

หมวดหมู่: