โนวาม็อกซีน 500 เอฟ

โนวาม็อกซีน 500 เอฟ

ยาผงสำหรับละลายน้ำให้สัตว์กิน

ใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อยาตัวนี้
– ในสุกรหลังจากหย่านมและน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
– ใช้รักษาโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่มักจะเกิดและระบาดในสุกรอันมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuroneumoniae เป็นต้น
– ในไก่ ยกเว้นไก่ไข่ – ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในไก่เนื้อเมื่อมีไก่บางตัวติดโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ เช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากเชื้อ E. coli เป็นต้น

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Amoxicillin Trihydrate เทียบเท่ากับ Amoxicillin 500 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อยาตัวนี้
– ในสุกรหลังจากหย่านมและน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
– ใช้รักษาโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่มักจะเกิดและระบาดในสุกรอันมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuroneumoniae เป็นต้น
– ในไก่ ยกเว้นไก่ไข่ – ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในไก่เนื้อเมื่อมีไก่บางตัวติดโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ เช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากเชื้อ E. coli เป็นต้น

ชนิดสัตว์ :

สุกร ไก่ (ยกเว้น ไก่ไข่)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

สุกร, ไก่เนื้อ

Disease

โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

หมวดหมู่: