โนวาม็อกซีน 20%

โนวาม็อกซีน 20%

ยาแขวนตะกอนในน้ำมันสำหรับฉีด

โนวาม็อกซีน 20% ใช้รักษาโรคติดเชื้อในโค และสุกร ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Amoxicillin ดังนี้
โค : ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือโรคผิวหนัง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้
สุกร : ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Amoxicillin Trihydrate เทียบเท่ากับ Amoxicillin 200 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

โนวาม็อกซีน 20% ใช้รักษาโรคติดเชื้อในโค และสุกร ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Amoxicillin ดังนี้
โค : ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือโรคผิวหนัง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้
สุกร : ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

สุกร โค

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อแบคทีเรีย, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

หมวดหมู่: