โนวาม็อกซีน 15%

โนวาม็อกซีน 15%

ยาแขวนตะกอนในน้ำมันสำหรับฉีด

Amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ
เช่น Actinobacillus lignieresi, Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Bordetella bronchiseptica, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococci และ Streptococci เป็นต้น สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อ

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Amoxicillin Trihydrate เทียบเท่ากับ Amoxicillin base 150 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

Amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช่น Actinobacillus lignieresi, Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Bordetella bronchiseptica, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococci และ Streptococci เป็นต้น สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อสำหรับ
โคเนื้อ : ใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ไวต่อยานี้ และโรคผิวหนัง
Acute necrotic pododermatitis ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Fusobacterium necrophorum ที่ไวต่อยานี้
สุกร : ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้
สุนัขและแมว : ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ระบบ สืบพันธุ์ ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

โคเนื้อ สุกร สุนัข แมว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, สุกร, สุนัข, แมว

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อแบคทีเรีย, โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

หมวดหมู่: