โนวาฟอส

โนวาฟอส

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

สามารถใช้ยานี้ในโค และโคนม ในกรณี
– ความผิดปกติทางระบบเมตาโบลิซึม
– ความผิดปกติของการเจริญเติบโต และความผิดปกติที่เกิดจากโภชนาการในลูกสัตว์
– สภาวะการติดลูกยาก หรือภาวะความไม่สมบูรณ์พันธุ์ ร่วมกับการรักษาโดยตรง
– อาการเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อ และอัมพาตบางส่วน ร่วมกับการรักษาด้วยแคลเซียม และแมกนีเซียม

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Butafosfan 100.00 มิลลิกรัม
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0.05 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

สามารถใช้ยานี้ในโค และโคนม ในกรณี
– ความผิดปกติทางระบบเมตาโบลิซึม
– ความผิดปกติของการเจริญเติบโต และความผิดปกติที่เกิดจากโภชนาการในลูกสัตว์
– สภาวะการติดลูกยาก หรือภาวะความไม่สมบูรณ์พันธุ์ ร่วมกับการรักษาโดยตรง
– อาการเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อ และอัมพาตบางส่วน ร่วมกับการรักษาด้วยแคลเซียม และแมกนีเซียม

ชนิดสัตว์ :

โค โคนม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม

Disease

อาการเกร็งและการกระตุกของกล้ามเนื้อ

หมวดหมู่: