โนวาด็อกซี่ 500

โนวาด็อกซี่ 500

ยาผงละลายน้ำให้สัตว์กิน

ในไก่เนื้อ – ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (Chronic Respiratory Disease, CRD) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Mycoplasma gallisepticum
ในสุกร – ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida และ Mycoplasma hyopneumoniae ที่ไวต่อยานี้

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 กรัม ประกอบด้วย Doxycycline hyclate เทียบเท่ากับ Doxycycline base 500 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ในไก่เนื้อ – ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (Chronic Respiratory Disease, CRD) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Mycoplasma gallisepticum
ในสุกร – ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida และ Mycoplasma hyopneumoniae ที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

ไก่เนื้อ สุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

สุกร, ไก่เนื้อ

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

หมวดหมู่: