โนวาซูริล5%

โนวาซูริล5%

ใช้สำหรับป้องกันการแสดงอาการของโรคบิดในลูกสุกรแรกเกิดในฟาร์ม
ที่มีประวัติการเกิดโรคบิดที่เกิดจากการติดเชื้อ Isospora suis

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Toltrazuril 50 มิลลิกรัม

สรรพคุณ:

ใช้สำหรับป้องกันการแสดงอาการของโรคบิดในลูกสุกรแรกเกิดในฟาร์มที่มีประวัติการเกิดโรคบิดที่เกิดจากการติดเชื้อ
Isospora suis

ชนิดสัตว์ :

ลูกสุกร

ข้อห้ามใช้ :

ห้ามใช้ยานี้ในสัตว์ที่มีประวัติแพ้ยา toltrazuril

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกสุกร

Disease

โรคบิด

หมวดหมู่: