โนวาซิม็อก

โนวาซิม็อก

ยาผงละลายน้ำให้สัตว์กิน

ไก่เนื้อ : ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากเชื้อ Escherichia coli ที่ไวต่อยานี้
สุกรหลังหย่านม : ใช้รักษาโรคเยื้อหุ้มปอดและปอดอักเสบ (Swine pleuropneumonia) ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae ที่ไวต่อยานี้

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยา Amoxicillin Trihydrate 500 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Amoxicillin base 435.5 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ไก่เนื้อ : ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากเชื้อ Escherichia coli ที่ไวต่อยานี้
สุกรหลังหย่านม : ใช้รักษาโรคเยื้อหุ้มปอดและปอดอักเสบ (Swine pleuropneumonia) ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae ที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

สุกรหลังหย่านม ไก่เนื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

สุกร, ไก่เนื้อ

Disease

โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

หมวดหมู่: