โนวาคลาฟ

โนวาคลาฟ

น้ำมันแขวนตะกอน สำหรับฉีด

ใช้รักษาโรคติดเชื้อในโค สุกร สุนัข และแมว

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ:

: ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
Sterile Mixture Potassium Clavulanate + Amoxicillin
Trihydrate Micronized เทียบเท่ากับ Amoxicillin 140 mg
และ Clavulanic Acid 35 mg

สรรพคุณ:

ใช้รักษาโรคติดเชื้อในโค สุกร สุนัข และแมว ได้ดังนี้
ในโค : ใช้รักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อของเยื่อบุต่างๆ, มดลูกอักเสบ และเต้านมอักเสบ
ในสุกร : ใช้รักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ, โรคโคลัยบาซิลโลซิส (Colibacillosis) และกลุ่มอาการติดเชื้อหลังคลอดในแม่สุกร (Metritis mastitis agalactia syndrome – MMA)
ในสุนัขและแมว : ใช้รักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ,โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ,โรคติดเชื้อทางผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ

ชนิดสัตว์ :

โค สุกร สุนัข  แมว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, สุกร, สุนัข, แมว

Disease

ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ, โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

หมวดหมู่: