เอ็นโรว่า 10% ชนิดน้ำ

เอ็นโรว่า 10% ชนิดน้ำ

สำหรับผสมน้ำดื่มให้สัตว์กิน

ใช้รักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารในไก่ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและ เชื้อมัยโคพลาสม่า ที่ไวต่อยา Enrofloxacin เช่น pasteurellosis, mycoplasmosis, colibacilosis และ salmonellosis เป็นต้น

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Enrofloxacin 100 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้รักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารในไก่ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและ เชื้อมัยโคพลาสม่า ที่ไวต่อยา Enrofloxacin เช่น pasteurellosis, mycoplasmosis, colibacilosis และ salmonellosis เป็นต้น

ชนิดสัตว์ :

ไก่

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ไก่ไข่, ไก่เนื้อ

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

หมวดหมู่: