เจนต้าโนวา 5%

เจนต้าโนวา 5%

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหารและลำไส้, ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงโรคติดเชื้อของผิวหนัง,เนื้อเยื่ออ่อน และการอักเสบของหูส่วนนอก โดยสามารถใช้ยานี้ได้ในลูกสุกร, ม้า, สุนัขและแมว

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Gentamicin sulfate equivalent to Gentamicin 50 mg

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหารและลำไส้, ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงโรคติดเชื้อของผิวหนัง,เนื้อเยื่ออ่อน และการอักเสบของหูส่วนนอก โดยสามารถใช้ยานี้ได้ในลูกสุกร, ม้า, สุนัขและแมว

ขนาดและวิธีใช้ยา :

ในลูกสุกร (อายุ 1 – 3 วัน) ;
– สำหรับรักษาโรคลำไส้อักเสบ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Escherichia coli : ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพียงครั้งเดียว ในขนาด Gentamicin 5 มิลลิกรัม หรือ เจนต้าโนวา 5% ครั้งละ 0.1 มิลลิลิตร ต่อลูกสุกร 1 ตัว
ในม้า ;
– สำหรับรักษาการติดเชื้อในโพรงมดลูก ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย :ให้โดยการฉีดสวนเข้าทางโพรงมดลูก (Intrauterine) ในขนาดGentamicin 2–2.5 กรัม หรือ เจนต้าโนวา 5% ครั้งละ 40–50มิลลิลิตร วันละครั้ง ติดต่อกัน 3–5 วัน ในระหว่างช่วงการเป็นสัด
(การให้ยาควรผสมยากับน้ำเกลือปราศจากเชื้อปริมาณ 200–500 มิลลิลิตร)
ในสุนัข–แมว ;
– สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ, ทางเดินหายใจ, ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน : ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าใต้ผิวหนัง ในขนาด Gentamicin 4.4 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม หรือ เจนต้าโนวา 5% ครั้งละ 0.88 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 10 กิโลกรัมวันละ 2 ครั้งในวันแรก, วันถัดไปให้ยาวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน5–7 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกสุกร, สุนัข, แมว, ม้า

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ, โรคติดเชื้อในโพรงมดลูก, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

หมวดหมู่: