เจนต้าโนวา 10%

เจนต้าโนวา 10%

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อยานี้ในลูกสุกร, ม้า, สุนัขและแมว

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Gentamicin sulfate equivalent to Gentamicin 100 mg

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อยานี้ในลูกสุกร, ม้า, สุนัขและแมว

ขนาดและวิธีใช้ยา :

ในลูกสุกร (อายุ 1–3 วัน) ;
– สำหรับรักษาโรคลำไส้อักเสบ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Escherichia coli ที่ไวต่อยานี้ : ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพียงครั้งเดียว ในขนาดGentamicin 5 มิลลิกรัม หรือ เจนต้าโนวา 10% ครั้งละ 0.05 มิลลิลิตร ต่อลูกสุกร 1 ตัว
ในม้า ;
– สำหรับรักษาการติดเชื้อในโพรงมดลูก ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ : ให้โดยการฉีดสวนเข้าทางโพรงมดลูก (Intrauterine)ในขนาด Gentamicin 2–2.5 กรัม หรือ เจนต้าโนวา 10% ครั้งละ20-25 มิลลิลิตร วันละครั้ง ติดต่อกัน 3–5 วัน ในระหว่างช่วงการเป็นสัด (ก่อนให้ยา ควรเจือจางน้ำยากับน้ำเกลือปราศจากเชื้อปริมาณ200–500 มิลลิลิตร)
ในสุนัข–แมว ;
– สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบทางเดินหายใจ, ผิวหนัง และเนื้อเยื่ออ่อน : ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าใต้ผิวหนัง ในขนาด Gentamicin 4.4 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักสัตว์1 กิโลกรัม หรือเจนต้าโนวา 10% ครั้งละ 0.44 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักสัตว์ 10 กิโลกรัม วันละ 2 ครั้งในวันแรกหลังจากนั้นให้ยาวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5–7 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกสุกร, สุกร, สุนัข, แมว, ม้า

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

หมวดหมู่: