ลินโค-เอส 44 พรีมิกซ์

ลินโค-เอส 44 พรีมิกซ์

ยาผงผสมอาหารสำหรับสุกร

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ ที่ไวต่อยานี้ในสุกร อันได้แก่
โรคเกี่ยวกับลำไส้เล็ก (enteric diseases) ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงในสุกร (swine dysentery) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ Serpulina hyodysenteriae และ โรคลำไส้เล็กอักเสบ (enteritis) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ E.coli หรือ Salmonella spp. รวมถึงโรคลำไส้เล็กอักเสบ (enteritis) ที่มีการติดเชื้อ Lawsonia intracellularis (ileitis) ร่วมด้วย
กลุ่มของโรคเต้านมอักเสบ (mastitis) มดลูกอักเสบ (metritis) และภาวะน้ำนมแห้ง (agalactia) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อที่ไวต่อยานี้

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Lincomycin HCl เทียบเท่ากับ Lincomycin 22 กรัม
Spectinomycin HCl เทียบเท่ากับ Spectinomycin 22 กรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ ที่ไวต่อยานี้ในสุกร อันได้แก่
โรคเกี่ยวกับลำไส้เล็ก (enteric diseases) ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงในสุกร (swine dysentery) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ Serpulina hyodysenteriae และ โรคลำไส้เล็กอักเสบ (enteritis) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ E.coli หรือ Salmonella spp. รวมถึงโรคลำไส้เล็กอักเสบ (enteritis) ที่มีการติดเชื้อ Lawsonia intracellularis (ileitis) ร่วมด้วย
กลุ่มของโรคเต้านมอักเสบ (mastitis) มดลูกอักเสบ (metritis) และภาวะน้ำนมแห้ง (agalactia) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อที่ไวต่อยานี้

ชนิดสัตว์ :

สุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

สุกร

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ต่อมน้ำนมหรือนมอักเสบ, โรคลำไส้อักเสบ

หมวดหมู่: