ลินโคสเปคซ์

ลินโคสเปคซ์

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของลำไส้ ทางเดินหายใจ ตลอดจนโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ไวต่อยานี้ ในสุกร และลูกโคที่กระเพาะหมักยังไม่สมบูรณ์ (Preruminating calves)

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Lincomycin HCl เทียบเท่ากับ Lincomycin 50 มิลลิกรัม
Spectinomycin 2HCl ∙ 5H2O เทียบเท่ากับ Spectinomycin 100 มิลลิกรัม

สรรพคุณ :

Lincomycin เป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่ม Lincosamides ที่ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกเป็นส่วนใหญ่ ในการใช้ Lincomycin อาจใช้ในรูปยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาทำลายเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นเพื่อเสริมฤทธิ์ และเพิ่มขอบเขตในการทำลายเชื้อ สำหรับ LINCOSPECS ใช้ Lincomycin ร่วมกับ Spectinomycin โดย Spectinomycin ถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่ของaminoglycosides และมีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อ Streptococci ได้หลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นเชื้อชนิดแกรมบวก ทั้งสามารถทำลายเชื้อชนิดแกรมลบได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทำลายเชื้อจำพวก Mycoplasmas ได้ด้วย

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของลำไส้ ทางเดินหายใจ ตลอดจนโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ไวต่อยานี้ ในสุกรและลูกโคที่กระเพาะหมักยังไม่สมบูรณ์ (Preruminating calves)

ขนาดและวิธีการให้ยา :

ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
-สำหรับสุกร ให้ยาขนาด 15 มิลลิกรัม (Lincomycin 5 มิลลิกรัม/Spectinomycin 10 มิลลิกรัม) ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือ ให้ยา ลินโคสเปคซ์ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 10 กิโลกรัม วันละครั้งติดต่อกัน 3 วัน
-สำหรับลูกโคที่กระเพาะหมักยังไม่สมบูรณ์ (Preruminating calves) ให้ยาขนาด 15 มิลลิกรัม (Lincomycin 5 มิลลิกรัม/Spectinomycin 10 มิลลิกรัม) ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือ ให้ยา ลินโคสเปคซ์ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 10 กิโลกรัม

ในวันแรกให้ยาวันละ 2 ครั้ง วันถัดไปให้ยาวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 2-4 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

ลูกโค, สุกร

Disease

โรคติดเชื้อของทางเดินอาหารและลำไส้, ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

หมวดหมู่: