มูทาลิน 20% ชนิดฉีด

มูทาลิน 20% ชนิดฉีด

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในสุกรได้ดังนี้

โรคติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้ เช่น
– ลำไส้เล็กตอนล่างอักเสบ (ileitis) จากการติดเชื้อ Lawsonia intracellularis
– ลำไส้ใหญ่อักเสบ อุจจาระร่วงปนมูกเลือด (swine dysentery) จากการติดเชื้อ Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae
– ลำไส้ใหญ่อักเสบ (colitis) จากการติดเชื้อ Brachyspira (Serpulina) pilosicoli

โรคติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น
– ปอดอักเสบ ปอดบวม (swine pneumonia) จากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae หรือ Mycoplasma hyopneumoniae

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Tiamulin hydrogen fumarate 200 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Tiamulin 162 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในสุกรได้ดังนี้

โรคติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้ เช่น
– ลำไส้เล็กตอนล่างอักเสบ (ileitis) จากการติดเชื้อ Lawsonia intracellularis
– ลำไส้ใหญ่อักเสบ อุจจาระร่วงปนมูกเลือด (swine dysentery) จากการติดเชื้อ Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae
– ลำไส้ใหญ่อักเสบ (colitis) จากการติดเชื้อ Brachyspira (Serpulina) pilosicoli

โรคติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น
– ปอดอักเสบ ปอดบวม (swine pneumonia) จากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae หรือ Mycoplasma hyopneumoniae

โรคติดเชื้อที่ข้อ เช่น
– ข้ออักเสบ (infectious arthritis) จากการติดเชื้อ Mycoplasma synoviae

ชนิดสัตว์ :

สุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

สุกร

Disease

โรคติดเชื้อที่ทำให้ข้ออักเสบ, โรคลำไส้อักเสบ

หมวดหมู่: