มูทาลิน 10% พรีมิกซ์

มูทาลิน 10% พรีมิกซ์

ยาผงสำหรับผสมอาหารให้สัตว์กิน

ใช้รักษา ป้องกัน และควบคุมโรคบิด อุจจาระร่วงเป็นมูกเลือดซึ่งติดต่อกันได้ในสุกร โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Brachyspira hyodysenteriae และอาจมีการติดเชื้อร่วมกับเชื้ออื่นเช่น Fusobacterium spp.และ Bacteroides spp.
ใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบ ปอดบวม ที่ติดต่อกันได้ในสุกร และมักจะติดเชื้อร่วมกันหลายชนิด
โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae และ Mycoplasma hyopneumoniae เป็นต้น

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Tiamulin hydrogen fumarate 100 กรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้รักษา ป้องกัน และควบคุมโรคบิด อุจจาระร่วงเป็นมูกเลือดซึ่งติดต่อกันได้ในสุกร โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Brachyspira hyodysenteriae และอาจมีการติดเชื้อร่วมกับเชื้ออื่นเช่น Fusobacterium spp.และ Bacteroides spp.
ใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบ ปอดบวม ที่ติดต่อกันได้ในสุกร และมักจะติดเชื้อร่วมกันหลายชนิด
โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae และ Mycoplasma hyopneumoniae เป็นต้น

ชนิดสัตว์ :

สุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

สุกร

Disease

โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ, โรคบิด

หมวดหมู่: